Апостил, легализација или ни едното ни другото?


Секоја служба којашто има потреба од судски превод си има свои услови, затоа е важно да ги дознаете однапред.


Апостил

Апостил печатот е печат од судот. Доколку државата, во којашто се наоѓа службата за којашто судскиот превод е наменет, е дел од Апостилската конвенција, тогаш Ви е потребен само Апостил печат. Доколку тоа не е случајот, тогаш Ви се потребни печати за легализација.

Апостил печатот може да го добиете во секој Основен граѓански суд во Македонија.
За подрачјето на Град Скопје, Основниот граѓански суд Скопје е сместен во т.н. »Судска Палата«, бул. Гоце Делчев бр. 4, 1000 Скопје. Доколку документот е наменет за странство, легализацијата на документот со Апостил печатот се врши во Министерството за правда.

Работно време на Основниот граѓански суд Скопје:
секој работен ден од 07:30 часот до 15:30 часот


Легализација

Доколку вашата држава не е дел од Апостилската конвенција, тогаш Ви се потребни печати за легализација. Истите можете да ги добиете во Министерството за правда, ул. Димитрие Чуповски бр. 9, 1000 Скопје.

Работно време на Министерството за правда:
секој работен ден од 08:00 часот до 16:00 часот


Амбасада

Постојат ситуации кога, покрај Апостил печатот или легализацијата од Министерството за правда, е потребно документот да има легализација од амбасадата на државата во којашто се наоѓа службата за којашто е наменет судскиот превод. Затоа, информирајте се во дотичната амбасада доколку се најдете во таква ситуација и информирајте се околу трошоците за постапката на легализација.


Ништо

Можно е и ништо да не Ви е потребно од горенаведените работи. Затоа, секогаш информирајте се однапред кај дотичната служба и нејзините услови во врска со судски преводи.