Дипломатија Секција 1


Дипломатијата е воспоставениот метод за влијание врз одлуките и однесувањето на странските влади и народите преку дијалог, преговори и други мерки што не се војна или насилство.

Зборот »дипломатија«, преку францускиот јазик, потекнува од грчкиот збор »δίπλωμα« (díploma), од »διπλός« (diplós), означувајќи нешто што е здиплено. Таков »здиплен« документ означуваше привилегија за имателот – нпр. дозвола за патување. Подоцна, контекстот се прошири и на сите меѓудржавни договори.