Друга јазична комбинација


Доколку имате потреба од судски превод на јазик за којшто не сум поставен како постојан судски преведувач, Ве молам, посетете го Јавниот Регистар на судски преведувачи при Министерството за правда или обратете се кај моите колеги од Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија (ЗПРМ) кадешто ќе најдете постојан судски преведувач за посакуваниот јазик.

Јавниот регистар на судски преведувачи при Министерството за правда Ви овозможува да го прецизирате пребарувањето со избор на посакуваниот јазик и јурисдикција (седиште на судот).