Колку Апостил печати или легализации Ви се потребни?


Секој документ треба засебен Апостил печат или легализација, освен ако не е одредено поинаку. Тоа значи дека не можете да припоите повеќе документи едни кон други како би заштедиле на пари – судските преводи, во таков случај, нема да бидат прифатени од службата за којашто се наменети.