Што му е потребно на преведувачот?


Scan

За судски превод, преведувачот има потреба од јасен scan од оригиналнот. Некои служби бараат оригиналите да бидат припоени кон преводот, но за сигурност секогаш информирајте се однапред за условите на службата на којашто судскиот превод ѝ е потребен.

Scan не е исто што и фотографија направена со мобилен телефон. Поради, најчесто, лошиот квалитет на фотографиите, принципиелно не преведувам од фотографии поради нечитливоста.

Во случај клиентот да нема друг начин како да ми го достави документот освен како фотографија направена со мобилен телефон, степенот на читливоста како и вложениот напор од мојата страна и одземеното време ќе се одразат врз висината на цената.


Оригинал

Доколку дотичната служба бара оригиналот да биде припоен кон преводот, тогаш ми го испраќате документот по пошта. Ви препорачувам да го испратите како препорачана пратка – така не може да се изгуби по пат – на следнава адреса: ул. 2 бр. 74А, нас. Визбегово, 1010 Скопје, Македонија.

Совет: Направете scan од оригиналот и испратете ми го по е-пошта како би можел веднаш да започнам со преведувањето.