Контакт


Имате потреба од превод или друга услуга? Имате проект и сакате да соработуваме? Или сакате едноставно да ми испратите еден поздрав?

Без разлика што и да е. Ви стојам на располагање и отворен сум за секаква можност за соработка. Контактирајте ме за да продискутираме околу тоа.

Благодарам што ќе ги пополните долунаведените информации. Вашите податоци од личен и доверлив карактер ќе бидат исклучиво употребени за одговор на вашата порака.

Полињата означени со ѕвездичка (*) се задолжителни. Доколку прикачувате датотека кон вашата порака, Ве молам, внимавајте датотеката да биде слика (во JPEG, PNG, SVG или сличен формат) или документ во PDF. Ви благодарам.


Напомена:
Доколку сакате да нарачате судски превод, должен сум да Ве известам дека сум обврзан, согласно правните прописи на Министерството за правда на Република Северна Македонија, а во врска со начинот на работење на постојаните судски преведувачи, да ги заведам името и презимето како и податоците за контакт на моите клиенти во Дневникот на извршени преводи и заверки.

Сфера на интерес е задолжително поле
Предмет е задолжително поле
Сфера на интерес е задолжително поле
Презиме е задолжително поле
Име е задолжително поле
Држава е задолжително поле
Град е задолжително поле
Поштенски код е задолжително поле
Телефон е задолжително поле
Прикачи датотека
Вашата порака е успешно пратена