Правна поука
Одговорен за публикација

Мирослав Божиќ, M. A. / сопственик и автор
ул. 2 бр. 74А, нас. Визбегово
1010 Скопје – Македонија
T : 00389 2 261 0970
@ : contact@miroslav-bozic.comКреација на веб-сајт

Александар Нофитоски & Бојан Марковски / веб-дизајнер и веб-девелопер во Скопје
Професионален и динамичен тим со кого беше задоволство да се соработува. Плодна соработка во концепцијата на овој убав веб-сајт по мерка.
@ : aleksandarnofitoski@yahoo.com
@ : markovski.bojan@hotmail.com

МКхост ДООЕЛ / агенција за веб-дизајн и хостирање во Скопје
www.mkhost.comФотографии и слики

© WEglobal
© Parliament of the European Union
© John Thys/AFP, Getty Images
© Nevex Printing Centre
© FedEx Corporation Inc.
© État de Fribourg
© Nikola I Tamara, Zoran Dzunic Design
© Ignacio Brosa, Unsplash
© Daryan Shamkhali, Unsplash
© Mate Reding, Unsplash
© Davi Mendes, Unsplash
© United Nations OrganizationCopyright

© Copyright 2020, Мирослав Божиќ, М. А. Сите права се задржани.

Содржината достапна на овој веб-сајт е предмет на заштита на авторските права и други закони за заштита. Ова особено се однесува на текстови, слики, графики, аудио и видео записи и нивната поставеност на веб-сајтот. Доколку не е поинаку наведено, сите трговски марки на овој веб-сајт се заштитени со Законот за трговски марки. Не се презема одговорност ниту за содржини на трети страни ниту за штети кои можат да се појават директно или индиректно како резултат на или во било каква друга поврзаност со содржините достапни на овој веб-сајт.

За секакво користење е потребна претходна писмена согласност од сопственикот и авторот на овој веб-сајт.